Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροβιοτεχνολογίας και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης © 2019